Покана

Промотивен настан на активности за меѓуетничка интеграција на Денот на Општината.

Фејсбук