Учество во меѓународниот проект “The Beit Project”

Учениците од деветто одделение под раководство на предметниот наставник по историја Гоце Петровски активно учествуваа во меѓународниот проект “The Beit Project”. Вчера беа дел од завршната манифестацијата во организација на Бирото за развој на образованието и меѓународниот “The BEIT Project”, каде што им беа доделени благодарници за учество.

Фејсбук