Благодарница

Благодарница од општина Гази Баба за учеството во проектот "Децата не се раѓаат со предрасуди / Children Are Not Born with Prejudices". Одлична соработка со сите вклучени страни во активностите на проектот.

Фејсбук