3-ти декември Ден на лицата со попреченост

Лицата со попреченост имаат еднакви права како и сите други.

Фејсбук