Распишан литературен конкурс

Во рамки на активностите за одбележување на месецот на книгата, училишната библиотека при ООУ „Крум Тошев" распишува ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС на тема „Со книгата другарувам, со книгата патувам".
Може да се учествува со песна или краток состав, кој треба да се предаде на наставниците по македонски јазик или одделенските наставнички. 
Конкурсот е отворен до 31 октомври, а право на учество имаат сите  ученици од I до IX одд. 
Најдобрите ќе бидат наградени!

Фејсбук