Благодарници

Кога се пишува, твори и работи со љубов, тогаш успехот не заостанува.
Здружението на економски новинари на Наградниот конкурс под наслов „Биди фер, правилно фрлај смет“ денеска додели благодарници на нашите ученици.
Честитки за сите нив и нивните наставници!
АНГЕЛА КИМОВСКА VI 1 одд.
ИВА СТОЈАНОВСКА VI 1 одд.
СТЕФАН СТОЈАНОВСКИ V 2 одд.
АНАБЕЛА ЃЕОРЃИЕВСКА V 2 одд.
ИВОНА ТОНЕВСКА V 2 одд.
Нашето училиште доби благодарница за придонес и учество во проектот.

Фејсбук