Подготовка на слатко од портокал

Активности на денешниот час по Вештини на живеење - Подготовка на слатко од портокал.

Фејсбук