Месец на Франкофонија

Месец на Франкофонија

Видео презентација на учениците од 6то до 9то одделение и наставничката по француски јазик Каролина Димовска.

Видеото можете да го погледнете на следниот 

Фејсбук