Посета

Учениците од IV и V одделение во посета на црквата Св. Спас, скопската чаршија и скопската тврдина Кале.

Фејсбук