Посета на Зоолошка градина

Учениците од I до V одделение во посета на Зоолошката градина.

Фејсбук