Европски ден на јазиците

По повод Европскиот ден на јазиците (26ти Септември) учениците од нашето училиште ООУ "Крум Тошев" под менторство на наставникот по француски јазик Каролина Димовска и наставникот по англиски јазик Андријана Недевска беа ангажирани за изработување на видео презентација и хамер со цел подигнување на свеста за учење странски јазици и поддржување на идејата за доживотно учење јазици во и надвор од училиштата.

Видеото можете да го погледнете на следниот 

Фејсбук