Ликовен и литературен конкурс

На ден 26.10.2022 година по повод Месецот на книгата беше распишан ликовен и литературен конкурс на тема “Мојата омилена книга“. На конкурсот се јавија ученици со над 40 творби. Комисијата со големо внимание ги разгледа пристигнатите творби и според критериумите за избор донесе одлука да бидат наградени следниве ученици:

Литературни творби:

I место:

Христијан Ангеловски VII¹ одд.

II место:

Анастасија Смилева VII² одд.

III место:

Нела Атанасовска V² одд.

Ликовни творби:

I место:

Дамјан Душановски IV² одд.

II место:

Марија Глигорова III² одд.

III место:

Миа Ристовска V ¹ одд.

Наградените ученици ќе добијат дипломи и книги.

Им честитаме и благодариме на сите ученици кои учествуваа на конкурсот!

Комисија:

Вишна Стерјо - Библиотекар

Александра Димитриевска - наставник по македонски јазик

Јулија Никовска Пешевска - наставник по ликовно обр.

Македонска Настевски – наставник по англиски јазик

Фејсбук