Есен во Гази Баба

На 02.12.2022г. во ООУ "Григор Прличев" се одржа книжевната манифестација “Есен во Гази Баба" на која учествуваа и твореа учениците од основните училишта во општина Гази Баба.

На оваа книжевна манифестација учениците имаат можност да ги истакнат своите вештини за творење.

Од нашето училиште награден беше есејот на Лука Спасовски ученик во 5/2 одд. под менторство на одделенскиот наст. Весна Петковиќ.

Честитки за ученикот и неговиот ментор!!!

Фејсбук