Подготовка на палачинки

Интересно е на часот по предметот Вештини на живеење.

Во натпреварувачки дух, учениците со помош на наставникот Бојан Станковиќ го научија начинот на подготовка на палачинки!!!

Фејсбук