Мојата омилена книга

На ден 26.10.2022 година по повод Месецот на книгата беше распишан ликовен и литературен конкурс на тема “Мојата омилена книга“. На конкурсот се јавија ученици со над 40 творби. Комисијата со големо внимание ги разгледа пристигнатите творби и според критериумите за избор донесе одлука да бидат наградени следниве ученици:

Литературни творби:

I место: Христијан Ангеловски VII¹ одд.

II место: Анастасија Смилева VII² одд.

III место: Нела Атанасовска V² одд.

Ликовни творби:

I место: Дамјан Душановски IV² одд.

II место: Марија Глигорова III² одд.

III место: Миа Ристовска V¹ одд.

Наградените ученици добија дипломи и книги.

Им честитаме и благодариме на сите ученици кои учествуваа на конкурсот!

Комисија:

Вишна Стерјо - Библиотекар

Александра Димитриевска - наставник по македонски јазик

Јулија Никовска Пешевска - наставник по ликовно образование

Македонка Настевски – наставник по англиски јазик

Фејсбук