Новогодишна слатка бајка во нашето училиште

На ден 30.12.2022 година се реализираше новогодишна работилница за учениците од 3 -2 одд. во соработка со родителите и наставничката Јулијана Колевска - Станковска. На работилницата учениците декорираа новогодишни колачи и ја започнаа предновогодишната еуфорија!!!

Фејсбук