Вештини на живеење 9/1 одд.

На часот по предметот Вештини на живеење учениците од 9/1 одд. со помош на наставникот Бојан Станковиќ подготвија вкусно слатко од портокал!!!

Фејсбук