Општински натпревар по Природни науки и Биологија

На општинскиот натпревар по Природни науки и Биологија кој се одржа на 10.03.2023 година нашите ученици ги постигнаа следниве резултати:

Природни науки 5 одд.

1. Нела Атанасоска - ll награда

2. Николина Цветковска - lll награда

3. Ведран Дачев - lll награда

4. Ива Стевкоска - lll награда

5. Михајло Петовиќ - lll награда

6. Лука Спасовски - Пофалница

7. Миа Ристовска - Пофалница

Биологија

9 одд.

1. Јана Симоновска - Пофалница

2. Филип Илиќ - Пофалница

7 одд

3. Антонија Стојковска - Пофалница

4. Јована Алексова - Пофалница

8 одд

5. Амра Шаља - Пофалница

6. Андреј Петровиќ - Пофалница

7. Андријана Атанасовска - Пофалница

Честитки за постигнатите резултати на учениците и нивниот ментор Валентина Манева а на учениците кои се пласираа за регионалниот натпревар и тоа:

Природни науки 5 одд.

1. Нела Атанасоска

2. Николина Цветковска

3. Ведран Дачев

4. Ива Стевкоска

5. Михајло Петовиќ

7одд - Биологија

6. Јована Алексовска

им посакуваме многу успех !!!

Фејсбук