Хортикултурно уредување на нашиот училишен двор

Покрај зимзелените дрвца засадени се столбести ружи кои ќе го разубават партерното уредување пред училиштето!!!

Да ја чуваме и негуваме нашата животна околина!

Фејсбук