Читањето е супермоќ

На ден 05.05.2023г. издавачката куќа Арс Ламина одржа презентација на тема „Читањето е супермоќ“, со цел поттикнување на читањето и негување на јазикот кај учениците.

Презентацијата се одржа во просториите на општина Гази Баба и присуствуваа директорите, наставниците по македонски јазик и одделенска настава, како и библиотекарите од основните училишта во општина Гази Баба.

Децата кои читаат ќе станат возрасни кои размислуваат

Фејсбук