Теквондисти

Покрај одличните резултати во исполнувањето на училишните обврски нашите ученици членуваат и во повеќе спортски клубови каде што освојуваат многубројни награди на државно и меѓународно ниво. Едни од нив се теквондистите кои во изминатиот период се закитија со многу медали на натпреварувањата каде што учествуваат.

Продолжете со успеси на сите полиња а ООУ Крум Тошев е гордо што има вакви ученици!!!

Фејсбук