Бесплатна униформа за секој ученик

Со почеток на учебната 2023/2024 година, 6.800 ученици од општинските основни училишта на територија на општина Гази Баба ќе добијат бесплатна униформа.

Повеќе за проектот можете да прочитате на следниот 

Фејсбук