ДА ГО ПОТТИКНЕМЕ ИНТЕРЕСОТ ЗА ЧИТАЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ!!!

Под ова мото и благодарение на издавачката куќа АРС ЛАМИНА, со поддршка на Општина Гази Баба, на 06.06.2023г. нашето училиште доби донација од 100 книги (лектирни изданија, лесно читливи изданија, помошен материјал по предметите и др). со што го збогатија нашиот библиотечен фонд. Најрадосни, секако, беа нашите ученици кои со голем интерес и задоволство веднаш ги разгледуваа добиените книги.

Фејсбук