Електронски упис на ученици во прва година во средно образование

Учениците од 9 одд. од денес онлајн може да пополнуваат за упис во средно училиште.

Конкурсот можете да го погледнете на следниот 

Фејсбук