Европски ден на јазиците

26 Септември - Европскиот ден на јазиците беше одбележан во нашето училиште со активност на учениците од 7 одд. под менторство на наставничките по македонски, англиски и француски јазик.

Фејсбук