Одбележување на Детска недела

Во нашето училиште беше одбележана Детската недела под мотото Јас и светот околу мене во периодот од 02.10. 2023г. - 06.10.2023г. со најразлични активности на учениците од одделенска и предметна настава. Воедно со свечена приредба на првачињата им посакавме срдечен прием во Детската организација.

Фејсбук