Мачки во музејот

На 16.10.2023 година учениците од 1 - 5 одд. со своите одделенски наставнички го посетија кино Милениум и ја проследија проекцијата на анимираниот филм Мачки во музејот.

И оваа учебна година ја продолжуваме соработката со кино Милениум на заедничко задоволство.

Фејсбук