Предавање по Прва помош

На 17.10. 2023 г. во нашето училиште се реализираше предавање по Прва помош, со учество на ученици од 9 одд. членови на Црвен крст Гази Баба и под менторство на стручниот соработник Вишна Стерјо.

Фејсбук