Еднодневен есенски излет

Дел од воспитно-образовниот процес се и училишните екскурзии и излети преку кои учениците излегуваат од училишните клупи и се едуцираат, се дружат и се забавуваат во природа со своите врсници.

На 30.10.2023 г. беше реализиран еднодневен есенски излет во Парк Шума Гази Баба, на кој учениците се рекреираа и забавуваа.

Фејсбук