Добитници на стипендија

Со цел директна финансиска поддршка на талентираните ученици, учениците спортисти и учениците со посебни образовни потреби, општина Гази Баба распиша јавен повик за доделување на стипендии на ученици од сите основни општински училишта во Општина Гази Баба.

Добитници на стипендија за талентирани ученици и ученици истакнати спортисти се учениците: ХРИСТИЈАН АНГЕЛОВСКИ од 8-1 одд. и КАЛИНА СТЕФКОВА од 4-1одд.

Колективот на ООУ Крум Тошев - Трубарево им честита и им посакува уште успеси во иднина!

Фејсбук