Посета на Собрание на Р.С. Македонија

На 03.11.2023 г. учениците од 4 и 5 одделение со своите одделенски наставнички го посетија Собранието на Р.С. Македонија, се запознаа со неговата функција и работата на пратениците.

Воедно ги разгледаа и околните споменици и ги проширија своите знаења од историја и општество.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк:

Фејсбук