Интонирање на Химната на Македонија

Секој понеделник пред учениците од нашето училиште ќе се интонира Химната на Македонија.

Фејсбук