Месец на книгата

Месецот на книгата во нашето училиште се одбележа со училишен литературен и ликовен конкурс за учениците од 1 до 9 одделение.
Училишната комисија ги избра и награди со дипломи 3 најдобри творби, а останатите ученици добија пофалници за учество.
За сите ученици имаше подготвено скромни подароци - книги и сликовници.
1 место - Ива Стојановска 8-1 одд.
2 место - Бојана Јовановска 2-1 одд.
3 место - Андреј Спасевски 7-1 одд.
Честитки за сите ученици!

Фејсбук