ЕКО АКЦИЈА за Ден на екологијата - 2

Денес во нашето училиште се одржа еко акција во која се вклучија сите ученици и вработени. Се одбележа Денот на екологијата и се разубави училишниот двор со нови садници зимзелени дрвца и најразлични цвеќиња. Голема благодарност до учениците и вработените што со голем ентузијазам учествуваа во акцијата, како и до родителите кои ја дадоа својата поддршка.

Фејсбук