Дилеми за упис во средно училиште - 2

Професионална ориентација на деветтоодделенците од нашето училиште
Дилеми за упис во средно училиште
Нашите деветтоодделенци се наоѓаат пред еден голем предизвик и дилема каде да го продолжат своето школување. За таа цел од стручната служба беа оддржани неколку работилници за професионална ориентација и насочување на учениците кон идните професии и занимања.
Воедно нашето училиште го посетија и претставници од неколку средни училишта во Скопје кои ги запознаа со струките и профилите што се изичуваат во нивните училишта.
Особено интересни за учениците беа и посетите на неколку средни училишта, бидејќи одблизу се запознаа со нивното функционирање.
На 17.04.2024 г. на Отворениот ден на училиштето го посетија АСУЦ Боро Петрушевски - Скопје.
На 19.04.2024 г. учениците од 8 и 9 одделение го посетија и СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје и уживаа во сите интересни нешта кои ги има училиштето. Посетата беше дел од уписната акција на училиштето:
„Биди ин - биди грин!
Запиши се во СУГС „Браќа Миладиновци", единственото училиште со сопствена зоолошка градина!''.

Фејсбук