Теорија и практична работа, СЕ на едно место

Денес на 26.04.2024 г. во нашето училиште се одржа презентација од СУГС Гимназија Панче Арсовски. Преку презентацијата учениците се запознаа со можностите што ги нуди ова училиште за идните средношколци, а теоретската презентација беше дополнета и со интересен хемиски експеримент.
Напомена: Иако експериментот изгледа опасен сепак не беше загрозена безбедноста на учениците кои возбудено го следеа.

Фејсбук