Информација од МОН

Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образование

Прочитајте повеќе на следниот 

Фејсбук