Известување

Почитувани родители и наши ученици!

Второто полугодие започнува од 01.02.2022 (вторник), со физичко присуство со следниот распоред на смени:

- Учениците од VI до IX одделение - ПРВА СМЕНА

- Учениците од I до V одделение - ВТОРА СМЕНА

Посакуваме многу здравје и успех во второто полугодие.

Фејсбук