КОНКУРС за доделување стипендии

КОНКУРС
за доделување стипендии на талентирани ученици и ученици спортисти од општина Гази Баба
за учебната 2022/2023 година

Фејсбук