Ликовен конкурс од САНО

Заинтересираните ученици своите творби може да ги предадат кај своите одделенски раководители и кај наставникот по ликовно образование.

Фејсбук