Стипендии за ученици од општина Гази Баба

Повеќе информации ќе најдете на следниот 

Фејсбук