Лична карта

Општи податоци за училиштето

Име на училиштето

Општинско Основно Училиште „Крум Тошев“

адреса, општина, место

ул. 2 бр. 19, Трубарево, о. Гази Баба, Скопје, Р.С. Македонија

телефон

+389 2 2557 443 / +389 78 246 424

фах

+389 2 2557 443

Веб-страна

www.oukrumtosev.mk

Основано од

Верифицирано со Акт бр. 14-2877 од 02.06.1987 година - Скопје

 

 

Фејсбук