Распореди

РАСПОРЕД НА ЅВОНЕЊЕ 2023/2024
ОДЕЛЕНСКА НАСТАВА
Прва смена
Втора смена
1 час: 07:30 - 08:10
2 час: 08:15 - 08:55
3 час: 09:10 - 09:50
4 час: 09:55 - 10:35
5 час: 10:40 - 11:20
6 час: 11:25 - 12:05
1 час: 13:00 - 13:40
2 час: 13:45 - 14:25
3 час: 14:40 - 15:20
4 час: 15:25 - 16:05
5 час: 16:10 - 16:50
6 час: 16:55 - 17:35
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Прва смена
Втора смена
1 час: 07:30 - 08:10
2 час: 08:15 - 08:55
3 час: 09:10 - 09:50
4 час: 09:55 - 10:35
5 час: 10:40 - 11:20
6 час: 11:25 - 12:05
7 час: 12:10 - 12:50
1 час: 13:00 - 13:40
2 час: 13:45 - 14:20
3 час: 14:40 - 15:20
4 час: 15:25 - 16:05
5 час: 16:10 - 16:50
6 час: 16:55 - 17:35
7 час: 17:40 - 18:20

 

 
Распоред одделенска настава 2022/2023


Распоред предметна настава 2022/2023


Распоред додатна и дополнителна настава (одделенска настава) 2022/2023Распоред додатна и дополнителна настава (предметна) 2022/2023
Распореди 2020/2021


Распореди 2019/2020
 

Фејсбук